report discrimination icon

Anmäl diskriminering

calendar icon

Boka utbildning

house contact icon

Kontakta oss

Juridisk rådgivning

Utbildning

Påverka samhället

Antidiskrimineringsbyrån Väst ger juridiska råd och stöd till den som diskriminerats. Vi föreläser och ger utbildningar om diskriminering och hur den kan motverkas.

Du har rätt är att leva fri från diskriminering. Politiker och andra makthavare är skyldiga att se till diskriminering förhindras. Vi arbetar för att påverka dem så att de tar sitt ansvar.

Vårt arbete bygger på de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Nytt hos oss

Du kan bland annat hitta rapporter, skrivelser till makthavare och om event.

Hjälp finns

Kontakta oss
på telefon, mejl
eller gör en anmälan.

Frågor och svar om diskriminering och juridisk rådgivning

Våra jurister svarar på de vanligaste frågorna.