Rådgivning

Våra jurister ger råd och stöd
utan kostnad

Diskriminering är, kortfattat, när någon blir missgynnad i förhållande till någon annan i en liknande situation.

Det är en mänsklig rättighet att få leva fri från diskriminering. I svensk lagstiftning är diskriminering ett brott. Men alla orättvisor är inte diskriminering enligt lagen.

Vi får ofta frågor om vad vi kan göra för att hjälpa människor. Några av de vanligaste frågorna är:

Vilka kan få hjälp hos er?

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning om diskriminering till bland annat privatpersoner, organisationer, arbetsgivare och skolor i Västra Götalandsregionen, förutom kommunerna i Fyrbodal. Om det rör sig om diskriminering i arbetslivet och om du som anställd är medlem i något fackförbund ska du vända dig dit först.

Vad kan ni hjälpa till med?

Om du upplever att du blivit orättvist behandlad kan du kontakta oss. Det kostar dig inget. Vi kan ge råd och kan utreda misstänkta brott mot diskrimineringslagen. Många orättvisa situationer är inte diskriminering enligt lag. 

Vi kan inte ge juridisk hjälp inom andra rättsområden. Om vi bedömer att frågan inte faller inom diskrimineringslagens ramar försöker vi att hänvisa vidare.

Hur jobbar ni med ett ärende?

När någon anmäler diskriminering till oss kan vi utreda anmälningen som ett ärende hos oss. En utredning innebär att vi samlar information och bevisning från både den som anmäler och den som anmäls.

Vi tar inte juridisk ställning i ett ärende förrän utredningen avslutats. Om vi bedömer det som ett brott mot diskrimineringslagen går vi in som ombud för den som anmält. En sådan process innebär att vi försöker hitta lösningar på problemet utifrån vad anmälaren vill och vad vi bedömer är möjligt. Det kan exempelvis handla om en ursäkt, utbildningsinsatser, ekonomisk ersättning eller en domstolsprocess. 

Vad behöver jag som anmälare göra?

Det är väldigt viktigt att anmäla snabbt. Diskrimineringslagen har ganska korta preskriptionstider – tid inom vilken ett ärende måste avslutas – som vi behöver förhålla oss till. 

När Antidiskrimineringsbyrån Väst utreder ett ärende krävs ett nära samarbete med den som anmält. Våra jurister har begränsade möjligheter att samla in bevisning och annan dokumentation. Anmälare behöver själva lämna den bevisning som ska granskas när ärendet utreds. Det kan röra sig om exempelvis brev, e-post, SMS, beslut, fotografier, ljudinspelningar, videofilmer, personer som kan vittna och liknande.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning är ofta tidskrävande och kräver ett samarbete mellan anmälaren och juristen som utreder ärendet. Det är svårt att ge ett exakt svar på hur lång tid en utredning tar, men det kan röra sig om flera månader och upp till något år beroende på hur ärendet ser ut.

Kan jag bara komma och ringa på ?

Nej, du behöver kontakta oss för att boka in ett möte med juristerna.

Vad är strukturell diskriminering?

En vanlig definition är att en hel befolkningsgrupp diskrimineras på grund av orättvisa livsvillkor. Det kan bland annat handla om sämre möjligheter att få ett arbete, sämre tillgång till vård och nedvärderande attityder. Lagar, regler och normer är exempel på hur strukturell diskriminering kan bevaras. Här kan du se en film där vi förklarar vi mer.

Jag har aldrig hört talas om er verksamhet. Varför informerar ni inte mer om den?

Som ideell organisation har vi begränsade möjligheter att nå ut till de 34 kommuner som finns i vårt upptagningsområde.

Utöver hemsidan har vi konton på sociala medier där vi uppdaterar information om diskriminering, mänskliga rättigheter och vad som händer hos oss.

Utöver vår juridiska rådgivning är en del av vårt arbete är att påverka makthavare. De har en skyldighet att fatta beslut som är rättvisa och som inte diskriminerar någon befolkningsgrupp. Vårt påverkansarbete är både nationellt och lokalt.

Teckenspråk

På www.do.se, finns allmän information om diskriminering på teckenspråk.

 

report discrimination icon

Anmäl diskriminering via vårt webbformulär

email icon

Mejla radgivning@adbvast.se

phone icon

Ring 073-856 44 00