Logo Antidiskrimineringsbyrån

GDPR

Antidiskrimineringsbyrån Väst behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas.

Antidiskrimineringsbyrån Väst är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du inte vill göra det så kan vi tyvärr inte utreda ditt ärende. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna ge juridisk hjälp i ett ärende (Artikel 6.1 b GDPR).

Vi använder dina personuppgifter för utredning av ditt ärende. Dina personuppgifter kommer även att ingå i vår interna statistik. Om vi rapporterar vår statistik till tredje part så är statistiken helt anonymiserad. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt godkännande. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge ditt ärende pågår hos oss och upp till fyra år efter att ärendet har kommit in till oss. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter Antidiskrmineringsbyrån Väst lagrar. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas (artikel 15-18 GDPR).

En begäran om något av detta kan göras till vårt dataskyddsombud.

Annika Lindström
Verksamhetschef
Telefon: 070-242 44 60
Mejl: annika.lindstrom@goteborgsrattighetscenter.se
Första Långgatan 30B
413 27 Göteborg

Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.