Logo Antidiskrimineringsbyrån

About us

Membership

Sammanfattning

checkmark

Bli medlem som organisation eller privatperson

Ladda ner anmälningsblankett

checkmark

Våra medlemsorganisationer

Så ansöker du om medlemskap

Medlemskap för organisationer

Organisationer som erkänner och arbetar för föreningens ändamål kan ansöka om att bli medlemmar. Vi har 21 medlemsorganisationer. Vinstdrivande organisationer, företag eller politiska partier kan inte bli medlemmar.

Medlemsavgiften är 250 kr per år.

En organisation söker medlemskap genom att fylla i blanketten ADB Väst medlemsansökan. Den skickas till info@adbvast.se

Vid nästkommande styrelsemöte fattas beslut om medlemskap.

Efter att styrelsen har godkänt ansökan betalas medlemsavgiften in på bankgiro 759-9822. Ange namn på organisationen vid inbetalningen.

Medlemskap för enskilda personer

Enskilda personer kan bli stödmedlemmar om de erkänner och arbetar för föreningens ändamål.

Årsavgiften är 50 kr.

Fyll i blanketten ADB Väst medlemsansökan enskild stödmedlem och mejla den till info@adbvast.se 

Vid nästkommande styrelsemöte fattas beslut om medlemskap. Efter styrelsens godkännande betals medlemsavgiften in på bankgiro 759-9822. Ange ditt namn vid inbetalningen.

Antidiskrimineringsbyrån Västs stadgar Pdf-länk

Ladda ner ansökningsblankett

Enskilda personer

Här laddar du ner blankett för att ansöka om medlemskap.

Organisationer

Här laddar organisationer ner blankett för att ansöka om medlemskap.

Våra medlemsorganisationer

Attention Hisingen Kungälv: Företräder personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

DHR Göteborg: Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Femmis:  Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF.

Frivilligorganisationen Agape, för ungdomar i utanförskap

Funktionsrätt Göteborg: Funktionshinderföreningar i samverkan i Göteborg

Funktionsrätt Västra Götaland: Funktionshinderföreningar i samverkan i Västra Götaland

GIL: Göteborgskooperativet för Independent Living

Göteborgs Dövas Förening

Göteborgs och Bohusläns distrikt av Sverigefinska riksförbundet SFRF/RSKL

Infoglob: Etableringslots för nyanlända

Interfem: Feministisk och antirasistisk tankesmedja

Positiva Gruppen, Väst: Självhjälpsförening för hivpositiva

RFHL Göteborg: RFHL står för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling – ett samhälle utan social diskriminering

RFSL Göteborg: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSU Göteborg:  Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksföreningen för ME Patienter i Väst

RISK Lokalföreningen i Göteborg: Förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning

SFQ Göteborg / LGBTQIA+Students Gothenburg

SLM Göteborg: Scandinavian Leathermen Göteborg

Transföreningen FPES: Verkar för transpersoners rättigheter

Unga Rörelsehindrade Göteborg

Utopia: Kulturförening för alla oavsett bakgrund, sexualitet, funktionsförmåga, kön eller ålder