Logo Antidiskrimineringsbyrån

Education

Lär dig mer om diskriminering

Hos oss finns stor kunskap och erfarenhet om diskriminering och hur den kan förebyggas med lagens hjälp.

Vi erbjuder bland annat:

Föreläsningar / utbildningar

Studiebesök

Granskningar

Här är några exempel på vad vi kan erbjuda. Allt anpassas efter uppdragsgivarens behov.

Diskriminering och lagen

Behöver din organisation mer kunskap om vad lagen säger om diskriminering? Vi utbildar om vilka rättigheter och skyldigheter den innebär.

Viktigt att känna till är aktiva åtgärder. De ska förhindra diskriminering i arbetslivet och på alla utbildningar.

Granskningar och projekt

Vi gör granskningar. Då utgår vi från mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Vi analyserar hur olika sorters normer och makt påverkar människor och hela samhället.

Bland annat har vi gjort analyser av publikationer och webbsidor.

Ibland gör vi också projekt. Vi har till exempel gjort ett som handlar om barns rättigheter.

Normernas makt

Normer är oftast osynliga. Först när någon bryter mot dem blir de tydliga. Att arbeta normkritiskt kan vara ett effektivt sätt att förebygga diskriminering. Det kan hjälpa till att skapa ett öppet arbetsklimat.

Besök oss

Vi tar gärna emot studiebesök. Då berättar vi om oss och vårt arbete mot diskriminering. Både skolor och internationella delegationer har besökt oss. Ofta blir det en fin frågestund på besöken.

Fråga mer om utbildning

Mejla oss på utbildning@adbvast.se

Diskriminering pågår

På YouTube hittar du serien Diskrimering pågår. Där finns kunskap och tips om vad du kan göra för att bekämpa diskriminering.