Logo Antidiskrimineringsbyrån

Så anmäler du diskriminering

Vem som helst kan känna sig orättvist behandlad ibland. Men det är inte säkert att det är diskriminering enligt lagen.

I diskrimineringslagen finns vissa krav för att en orättvisa ska vara diskriminering. 

Du kan anmäla diskriminering om den har samband med:

  1. kön
  2. könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. etnisk tillhörighet
  4. religion eller annan trosuppfattning
  5. funktionsnedsättning
  6. sexuell läggning
  7. ålder

Du kan anmäla direkt på formuläret nedan. Du kan också mejla till radgivning@adbvast.se eller ringa 073-856 44 00.

Vi får ofta frågor om hur vi kan hjälpa enskilda personer. Våra jurister svarar på några av de vanligaste frågorna här: Rådgivning

Det finns också mer information om diskrimiering och diskrimineringsgrunderna på do.se

Antidiskrimineringsbyrån Väst behandlar dina personuppgifter enligt  Dataskyddsförordningen (GDPR), läs mer här.

Anmälan