Logo Antidiskrimineringsbyrån

Vi vann i tingsrätten!

mar 3, 2023

Tingsrätten dömde en kommun i Göteborgsregionen för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. 

En elev med adhd-diagnos fick inte tillräckligt stöd i grundskolan för att nå målen.

– Vår klient hade missgynnats. Fortfarande, i vuxen ålder, bär han med sig en känsla av utanförskap. Nu har han fått bekräftelse på att skolan borde gjort mer, säger Anton Winther, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Väst.

Varför räckte inte skolans åtgärder?

– Skolan hade gjort flera saker och redovisade det i domstolen. Vi bedömde att det inte var rätt stöd för eleven. Det var tydligt att skolsituationen blev sämre. Trots det fortsatte skolan med samma åtgärder.

Det saknades också utvärderingar, vilket ska göras enligt lagen. De hade kunnat ge skolan insikt om att något behövde förändras för vår klient

Varför är domen är viktig för klienten?

– Det handlar om ett barn som haft behov av stöttning i den skola där han gått i flera år. Han är nu vuxen men bär med sig en känsla av utanförskap än i dag. Det påverkar hans självkänsla.

– Han säger att det är bra att skolan fick veta att de gjort fel. Föräldrarna anser att vi gjort ett bra jobb och att de är nöjda med processen. 

Varför är domen viktig i allmänhet?

Skolan trodde att de gjort tillräcklig. Domen förklarar på ett pedagogiskt och detaljerat på vilket sätt skolans arbete inte levde upp till lagen och Skolverkets allmänna råd. 

Varför följer inte skolor lagen?

– Att de ska följa lagen är en självklarhet. Men jag tycker mig se att de har svårigheter med det, säger Anton Winther. Jag har respekt för anställda i skolan som arbetar med stöd för elever. Det ärt tidvis svårt. Jag hoppas att domen klargör vad som krävs av skolor när det gäller stöd.