Bevisa med inspelning!

Vad behövs för att att vinna en tvist? Inspelningar är exempel på bra bevisning.

En av våra jurister, Carin Apelmo, intervjuades i Göteborgs-Posten 6 juni 2022.

Artikeln handlar om vad du som enskild person kan göra om du upplever diskriminering eller missgynnande. 

Just inspelningar var ett trumfkort i ett ärende byrån drev med framgång under 2021.

När en process där ord står mot ord inleds är dokumentation viktig för insamlingen av bevis. Bland annat kan bandinspelningar styrka vad som sagts. När en själv deltar i ett samtal är det lagligt att spela in det. 

Mejlkonversationer och mötesanteckningar kan också ingå i bevisningen. Om händelseförloppet tar lång tid är det värdefullt att göra en tidslinje så det blir tydligt vad som hänt och när, enligt Carin Apelmo.

Fråntogs sitt jobb

Artikeln i GP tar avstamp i ett ärende som gällde vår klient Elin Duvdahl. Hon blev förflyttad från sin tjänst på grund av att arbetsgivaren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, ansåg att hon vabbat för mycket. 

GP skrev om fallet i januari 2022 och vi lyfte den på bland annat på vår Facebook-sida.

I korthet handlar ärendet om undersköterskan Elin Duvdahl som arbetade som koordinator för vårdplatser på sjukhuset. Under pandemin behövde hon vabba mer än vanligt. Småbarnsföräldrar behövde ofta göra det då. Arbetet kunde till stor del göras hemifrån, menar Elin Duvdahl. Men arbetsgivaren var ovillig. Hon fråntogs sitt arbete. I stället förflyttades hon till akutmottagningen som kräver total närvaro.

Med hjälp av sitt fackförbund Kommunal försökte Elin Duvdahl få till en lösning. Inledde en förhandling med Sahlgrenska. Den slutade i oenighet. Kommunal gick inte vidare, exempelvis avlyssnades inte de inspelningar Elin Duvdahl gjort av samtal med arbetsgivaren.

Situationen blev ohållbar och Elin Duvdahl sjukskrevs på grund av stress. Till slut tvingades hon att säga upp sig.

Vi inledde en tvist

Så småningom vände sig Elin Duvdahl till oss. Våra jurister hade en annan åsikt än Kommunal och ansåg att Elin Duvdahl missgynnats. En tvist med Sahlgrenska inleddes med stöd av föräldraledighetslagen. 

Antidiskrimineringsbyrån Väst och Sahlgrenska nådde en uppgörelse till sist även om arbetsgivaren ansåg att Elin Duvdahl inte hade missgynnats. Hon fick ett skadestånd.

Carin Apelmo säger i GP att just Kommunal, som är ett stort fackförbund, sticker ut när det gäller tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. Medlemmarna får sällan rätt.

Idag har Elin Duvdahl arbete i en annan kommun. Hon tycker att det hon varit med om är oacceptabelt och hon vill inte att andra ska hamna i samma situation, säger hon till GP.

Vi behöver prata om AI

På senare år har AI allt oftare diskuterats i samband med mänskliga rättigheter, diskriminering och etik. Just nu pågår en lagstiftningsprocess i EU för att harmonisera AI i unionen, EU IA Act.  Lagen ska bland annat säkra att de grundläggande rättigheterna...

läs mer

MR i valrörelsen

Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är inte huvudfrågor i valrörelsen.  Men de är inte helt osynliga. Vi har gjort ett axplock. Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är stora ämnen. När en delar upp i MR i sakfrågor eller perspektiv kan partiernas...

läs mer

Välkommen att kontakta oss! / Get in touch with us!

Du kan kontakta oss på flera sätt. Vår juridiska rådgivning kan du nå på flera sätt. På vår hemsida adbvast.se finns ett formulär att fylla i. Du kan också mejla till radgivning@adbvast.se eller ringa 073-856 44 00. Våra jurister tar hand om din fråga/ärende i tur och...

läs mer