Vad händer efter din anmälan till oss?

Vad händer när en person anmäler diskriminering till Antidiskrimineringsbyrån Väst? 

En av våra jurister, Anton Winther, förklarar.

Hur görs en anmälan?

– Det finns flera sätt. På vår hemsida finns ett formulär att fylla i. Det går också att mejla eller ringa och tala in ett meddelande på vår rådgivningstelefon. Vanlig post går också bra.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot spontana besök.

Vad händer när min anmälan kommit till er?

Det första som vi jurister gör är att ta del av innehållet i anmälan och försöker förstå vad situationen handlar om. Allt är inte diskriminering i lagens mening även om det kan handla om någon orättvisa på samhällsnivå. 

Vi gör sedan en första bedömning om vi kan inleda en utredning. Ibland behöver vi hänvisa till någon annan verksamhet som arbetar med frågor som inte vi kan ta hand om, exempelvis migrationsfrågor och eller överklaganden av förvaltningsbeslut. Vi försöker svara anmälaren inom tre veckor och vi tar anmälningarna i tur och ordning. 

Om vi tror att en anmälan kan utredas som ett diskrimineringsärende kan vi behöva ställa fler frågor till anmälaren som kan behöva lämna ytterligare information-

Vad behöver den som anmäler tänka på?

Det är viktigt är ett ge en tydlig bild av vad som hänt. Vem personen vill anmäla, när det hände, och om det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Vi behöver veta om det finns bevis och få se dem. 

Vi behöver skapa en helhetsbild innan vi tar kontakt med någon som har anmälts. 

Viktigt är att anmälaren vet vad den vill ge uppnå med anmälan. Vissa vill att den som gjort fel ska ändra sitt beteende. Andra vill få ett erkännande eller en ursäkt. Den enda kompensation som att krävas enligt diskrimineringslagen är ekonomisk ersättning. 

Det är också viktigt att anmäla så snart som möjligt efter att situationen har hänt eftersom preskriptionstiden är kort. I arbetslivet ska den som är medlem i ett fackförbund i första hand vända sig dit.

Vad händer när ni fått all information ni behöver? 

Om vi bedömer att den som anmälts kan ha brutit mot diskrimineringslagen inleder vi en utredning i samverkan med anmälaren. Under utredningen får också motparten ge sin syn på saken. 

I det här skedet är vi opartiska. Det kan visa sig information har tolkats felaktigt av oss eller att den stämmer. 

Först efter en avslutad utredning bedömer vi om det varit ett brott mot diskrimineringslagen. Om vi anser att det skett ett brott kan vi gå in som part i en process både inom och utanför domstol. 

Länk till mer information om juridisk rådgivning.

Vi behöver prata om AI

På senare år har AI allt oftare diskuterats i samband med mänskliga rättigheter, diskriminering och etik. Just nu pågår en lagstiftningsprocess i EU för att harmonisera AI i unionen, EU IA Act.  Lagen ska bland annat säkra att de grundläggande rättigheterna...

läs mer

MR i valrörelsen

Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är inte huvudfrågor i valrörelsen.  Men de är inte helt osynliga. Vi har gjort ett axplock. Mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är stora ämnen. När en delar upp i MR i sakfrågor eller perspektiv kan partiernas...

läs mer

Välkommen att kontakta oss! / Get in touch with us!

Du kan kontakta oss på flera sätt. Vår juridiska rådgivning kan du nå på flera sätt. På vår hemsida adbvast.se finns ett formulär att fylla i. Du kan också mejla till radgivning@adbvast.se eller ringa 073-856 44 00. Våra jurister tar hand om din fråga/ärende i tur och...

läs mer