Vi stämde SVT för diskriminering

Antidiskrimineringsbyrån Väst stämde Sveriges Television, SVT, för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet på redaktionen i Göteborg.

– Ärendet gällde att SVT inte säkerställt att en anställd med autism hade en tillfredsställande arbetsmiljö. Därför hade hen inte samma möjligheter som sina kollegor att utföra sitt jobb, säger Carin Apelmo, jurist på Antidiskrimineringsbyrån Väst.

SVT ansåg dock att de redan gjort vad som behövdes.

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsedsättning. Ibland kan den innebära en överkänslighet för sinnesintryck, exempelvis för ljud och ljus. SVT:s redaktion i Göteborg huserar i en byggnad av glas på Norra Älvstranden, vilket medför ett kraftigt ljusinsläpp. Redaktionen är ett öppet kontorslandskap. Det kan öka risken för oönskat buller.

Personen som anmälde diskriminering till Antidiskrimineringsbyrån Väst arbetade som direkttextare av nyheter, ett arbete som kräver stor koncentration.
– Vid bedömningen av diskriminering i form av bristande tillgänglighet är de krav som ställs upp i andra lagar och föreskrifter starkt vägledande. Vi bedömde att SVT inte uppfyllde de generella och individuella krav på arbetsmiljöanpassning som gäller, säger Carin Apelmo.

– Vi ansåg också att SVT brustit i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kravet i diskrimineringslagen att arbeta med aktiva åtgärder. Det innebär att företaget skulle undersöka risker för diskriminering i samband med att de inledde försöket med direkttextning på Göteborgskontoret.
I det här fallet behövde personen brusreducerande hörlurar samt ljud- och ljusavskärmning. Arbetsgivaren kände till personens behov innan hen anställdes. Personen hade även upprepade gånger sagt till arbetsgivaren om problemen med arbetsplatsens utformning.

– Konsekvensen av bristerna i arbetsmiljön medförde att personens hälsa försämrades, vilket bland annat ledde till stress och sjukskrivning.
En arbetsmiljöingengör från företagshälsovården kopplades så småningom in och kunde intyga att ljus- och ljudförhållandena inte var tillfredsställande. Trots det hävdade SVT att de gjort vad som krävdes enligt arbetsmiljöregleringen. De ansåg inte heller att det rörde sig om bristande tillgänglighet, enligt diskrimineringslagen.
– Åtgärderna som föreslogs av arbetsmiljöingenjören var skäliga och de hade varit lätta att genomföra. SVT förnekade ansvar i skuldfrågan och till slut stämde vi företaget för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Under processen i tingsrätten förlikades dock Antidiskrimineringsbyrån Väst och SVT även om de inte var överens i skuldfrågan. Förlikningen innebär att stämningen drogs tillbaka mot att personen får en ekonomisk ersättning.

I efterhand har Antidiskrimineringsbyrån Väst och SVT haft en fortsatt dialog om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av bland annat bristande tillgänglighet.

– Jag tycker att den har varit konstruktiv. Enligt de uppgifter vi har fått så har ljud – och ljusförhållandena förbättras på kontoret i Göteborg i enlighet med de rekommendationer som företagshälsovården lämnade och som vi påpekade. SVT ser också över arbetsmiljön för nyhetstexterna i Stockholm och vilka alternativ som finns till öppna redaktionsytor.

Enligt diskrimineringslagen ska den som utsatts för diskriminering och som är medlem i ett fackförbund i första hand vända sig till dit. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar när rätts- eller förhandlingshjälp behövs.

– Ett önskemål är att facket tar ett större ansvar när det gäller att driva frågor som rör diskriminering och att följa upp hur arbetsgivare arbetar med att förebygga diskriminering. Vi kan bland annat se att arbetet med den kognitiva arbetsmiljön behöver prioriteras på många arbetsplatser, avslutar Carin Apelmo.

Hbtqi+rapporten omskriven

Tidningen Fempers Nyheter har skrivit om rapporten Hbtqi+personers livsvillkor i Göteborg 2021 som utfördes av Antidiskrimineringsbyrån Väst. Artikeln publicerades 16 maj 2022 och är skriven av reportern Christin Sandberg. Den finns att läsa på...

läs mer

Vad händer efter din anmälan till oss?

Vad händer när en person anmäler diskriminering till Antidiskrimineringsbyrån Väst?  En av våra jurister, Anton Winther, förklarar. Hur görs en anmälan? – Det finns flera sätt. På vår hemsida finns ett formulär att fylla i. Det går också att mejla eller ringa och tala...

läs mer

Exklusivt besök

I maj får vi besök av en grupp studenter från University of Colorado Boulder. Vi är den enda ideella föreningen de ska besöka i Sverige. Studenterna ska också besöka en stor bilfabrik i Göteborg och några företag i Stockholm.

läs mer